Disclaimer

Website
Deze website is met de uiterste zorg samengesteld en gemaakt door Zanggroep Ratatouille. Via deze website doen wij ons uiterste best om jou als bezoeker zo goed mogelijk te informeren en op de hoogte te houden van alle activiteiten rondom ons koor.

 

Reacties
Soms geven wij bezoekers van onze website de mogelijkheid om te reageren op publicaties. Je kunt hierbij denken aan reacties op publicaties die gaan over bijvoorbeeld: optredens, try-outs, fotoreportages, e.d. In al die gevallen vinden wij de feedback van onze bezoekers/publiek belangrijk voor de verdere ontwikkeling van ons koor.

Je dient er rekening mee te houden dat alle reacties persoonlijke meningen en opvattingen zijn van bezoekers en publiek.

 

Aansprakelijkheid
Zanggroep Ratatouille aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade  – op welke manier dan ook – ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website. De informatie op deze website kan zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd.

Wij doen ons uiterste best om deze website zoveel mogelijk beschikbaar te stellen, maar kunnen op geen enkele wijze aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen van het (tijdelijk) niet bereik- of beschikbaar zijn.

Onze website bevat links naar websites van anderen. Wij zijn niet aansprakelijk voor het privacybeleid, noch de inhoud, van deze websites.

 

Auteursrecht en Intellectueel Eigendomsrecht
Het auteursrecht op deze website berust bij Zanggroep Ratatouille of bij derden die met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Zanggroep Ratatouille. Vermenigvuldiging en/of verspreiding – in welke vorm dan ook – is alleen toegestaan na vooraf verkregen schriftelijke toestemming van Zanggroep Ratatouille.

Reacties gesloten.