Privacybeleid

Zanggroep Ratatouille respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die de gebruiker eventueel (per email en/of per contactformulier) aan Zanggroep Ratatouille verschaft altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wordt behandeld.

De persoonsgegevens die door u aan Zanggroep Ratatouille worden verstrekt via de website van Zanggroep Ratatouille of per email, worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van het aangegeven doel, zoals het reageren op informatieaanvragen of het verwerken van het lidmaatschap. Indien u hierover vragen heeft, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.


Inzage en correctie gegevens
Gebruikers hebben te allen tijde recht op inzage in hun gegevens. Gebruikers kunnen ons verzoeken om correctie of verwijdering van hun persoonsgegevens. Gebruiker dient bij een correctieverzoek schriftelijk of via email aan te geven welke wijzigingen hij/zij wenst. Verwijdering kan op schriftelijk of emailsweegs verzoek van een gebruiker worden doorgevoerd, indien de gegevens van de betreffende gebruiker niet meer ter zake dienend zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld.

 

Cookies
Evenals andere websites maakt ook onze website gebruik van de standaard techniek genaamd: ”cookies”. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die door een website op uw computer aangemaakt worden. De cookies bevatten meestal info over de acties die u op die website ondernomen hebt: welke voorkeuren u heeft ingesteld en welke pagina’s u heeft bezocht. U kunt in uw webbrowser aangeven of u cookies wilt toestaan of niet.

 

Bedankt voor uw bezoek aan de Zanggroep Ratatouille website en het lezen van onze privacy-policy.

Copyright © 2018 Zanggroep Ratatouille. Alle rechten voorbehouden.

MEI 2018

Reacties gesloten.